อ่างทอง ฝุ่นฟุ้งถนนวอนหน่วยงานแก้ไข

จังหวัดอ่างทอง ชาวบ้านตั้งชื่อว่า เมืองในหมอก แต่เป็นการประชดถนนที่มีฝุ่น เศษทราย เศษดิน จากรถบรรทุกที่สัญจร ไป-มาจนกลายเป็นมลภาวะ ที่ชาวบ้านไม่สามารถหลบหลีกได้