จัดยิ่งใหญ่! เปิดงาน มหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน มหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา ช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริมการท่องเที่ยว

“มหกรรมผลไม้ของดีเมืองยะลา” ช่วยเหลือเกษตรกร สร้างภาพลักษณ์ยะลาเมืองทุเรียน!

จังหวัดยะลาเตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้ของดีเมืองยะลา และ วิชาการเกษตร ประจำปี 2561 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เพิ่มช่องทางจำหน่ายและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลไม้ที่คุณภาพของจังหวัด ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ โดยเฉพาะทุเรียน ที่มีอร่อยกว่าทุเรียนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ