ระดมศิลปินท้องถิ่นอันดามัน เนรมิตถนนประติมากรรม จ.กระบี่

ครั้งแรกในประเทศไทย เนรมิตถนนประติมากรรม สร้างสรรค์ประติมากรรมจากวัสดุท้องถิ่น 8 จุด ระยะทาง 12 กม. จากสนามบินสู่ตัวเมืองกระบี่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ “มหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก”