นายกเกาะสีชังแนะใช้ ม.17 จัดการขยะชายฝั่ง ลั่น! 6เดือนทำไม่ได้จะลาออก

นายกเกาะสีชัง ลั่น หากมอบอำนาจให้ท้องถิ่นจัดการเรื่องขยะในทะเลเองได้อย่างเต็มที่ จับตา 6 เดือน ถ้าทำไม่ได้พร้อมลาออก แนะใช้ ม.17 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จัดการขยะ