เซ่นหัวหมู 1,198 หัว ทำพิธีไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคลทั่วไทย

ที่จังหวัดชลบุรี มีการทำพิธีไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคลทั่วไทย โดยการนำหัวหมูจำนวน 1,198 หัวมาทำพิธีสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เลี้ยงสุกร