อินโดนีเซียเล็งผลักดันความร่วมมือด้านการค้ากับจีน

ผู้นำอินโดนีเซียเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีจีน หวังผลักดันการค้าการลงทุนในประเทศให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย