น่าห่วง! พบเด็ก3 ขวบ ฟันผุเร็วขึ้น

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เผยฟันผุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไม่ใช้แมงกินฟันอย่างที่เข้าใจ โดยเฉพาะเด็กที่ชอบกินของหวานหรือน้ำตาลและไม่แปรงฟันให้สะอาด แนะแปรงฟันให้ถูกวิธี หมั่นพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6-12 เดือน

กรมการแพทย์เร่ง! ปรับระบบตรวจสุขภาพ “ต่างด้าว” ให้ทัน 31มี.ค.

กรมการแพทย์ปรับระบบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เสริมทีมรองรับการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุม พร้อมเร่งรัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม