“ประวิตร” ยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเจรจา “ทรัมป์-คิมจองอึน”

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยัน ไทยพร้อมรับเป็นเจ้าบ้านเจรจาสันติภาพ ระหว่างสหรัฐฯและเกาหลีเหนือ แต่เบื้องต้น ยังไม่ได้รับการประสาน