น้ำโขงหนองคายไหลเชี่ยว! แพร้านอาหารถูกพัดเชือกขาด เขื่อนลาวแตกไม่กระทบ!

ระดับน้ำโขงที่หนองคาย นอกจากจะเพิ่งสูงขึ้นแล้ว ยังมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ทำให้เชือกที่ผูกกับแพร้านอาหารริมน้ำโขงขาด ด้านเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือออกช่วยเหลือ ตรึงเชือกให้ใหม่ ขณะที่สถานการร์เขื่อนแตกในลาว ซึ่งอยู่ทางลาวใต้ไม่กระทบกับพื้นที่หนองคายแต่อย่างใด