ทนาย “จ่าโอ๋” เผยการร้องเรียผู้บังคับบัญชา เป็นสิทธิ์ที่ประชาชนจะทำได้ ยันเหตุการณ์นี้เป็นความผิดร้ายแรงต่อตำแหน่ง

ทนายเดชา ระบุ การเดินหน้าร้องเรียนผู้บังคับบัญชา “จ่าโอ๋” ถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อตำแหน่ง และเบียดบังผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน จำเป็นต้องเดินหน้าเปิดโปรงขบวนการนี้ให้หมดไป ยันการร้องเรียน ป.ป.ท. เป็นสิทธิ์ที่ประชาชนจะทำได้