คึกคัก!!ชาวมุสลิมหาดใหญ่เริ่มจับจ่ายซื้อสินค้าต้อนรับเดือนรอมฎอน

ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าต้อนรับเดือนรอมฏอนกันแล้ว โดยสินค้ายอดนิยมยังเป็นอินทผาลัม