คณะกรรมการฯ เห็นชอบร่างการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้านค้า

คณะกรรมการฯ เห็นชอบร่าง เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้า สะดวกซื้อ จะควบคุมการจำหน่าย ป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงได้โดยง่าย