5เขื่อนน้ำไหลเข้าต่อเนื่อง ! เขื่อนน้ำอูนน้ำเต็มความจุ 100% แล้ว

5 อันดับ เขื่อนขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสมสูงสุด โดยเฉพาะเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร มีปริมาณน้ำสะสมสูงเต็มปริมาตรของความจุอ่างแล้ว