สังเวยอีก 1 ชีวิต ทีมแพทย์เร่งยื้อชีวิตเต่าตนุ สุดท้ายไม่ทัน ผ่าท้องพบขยะเพียบ

โลกโซเชียลแชร์ ทีมแพทย์เร่งช่วยเต่าตนุเคราะห์ร้าย แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ไหว ทางทีมแพทย์ผ่าพิสูจน์ซาก พบขยะพลาสติกในกระเพาะอาหารเพียบ