SCB เสริมแกร่ง เพิ่มงบลงทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทคสตาร์ทอัพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ เพิ่มงบลงทุนอีก 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มุ่งลงทุนเทคสตาร์ทอัพทั่วโลก หนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ