แนะเคล็ดลับ! การกิน “ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” ป้องกันการเป็นซ้ำ

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ แนะโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดซ้ำได้หากขาดการป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ควรรับประทานอาหารที่ถูกต้อง