อย่าเป็นเหยื่อ!! มิจฉาชีพฉกเก็บค่าธรรมเนียมโอนเงินตรา

เตือนภัย‼ มิจฉาชีพแอบอ้างแบงก์ชาติ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินตราต่างประเทศ อย่าหลงเชื่อเอกสารที่มิจฉาชีพทำปลอมขึ้นมา มีอ้างธปท.หลากหลายรูปแบบ

เปิดตัวธนบัตรแบบใหม่ชนิดแรกในรัชกาลที่ 10 เริ่มใช้ 6 เม.ย.

แบงก์ชาติ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) ทุกชนิดราคา เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป