เตือนชาวนา ระวัง!! “แมลงบั่ว” หวั่นทำลายนาข้าว ช่วงอากาศชื้น

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนขอให้ชาวนาหมั่นสำรวจแปลงนา เพื่อเฝ้าระวังแมลงบั่ว ที่อาจเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับนาข้าวใน เนื่องจากในช่วงอากาศค่อนข้างชื้น จากฟ้าคะนองในระยะแรก และจะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส