ร.10 โปรดเกล้าฯ ” พล.ต. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.พล.1รอ. ขึ้น รองแม่ทัพ1 ขณะ พลตรีทรงวิทย์ หนุนภักดี เป็น ผบ.พล.1รอ.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ รวม 260 นาย