มอบใบประกาศเกียรติคุณแล้ว! แม่บ้านกาฬสินธุ์ เก็บเงินคืนแม่ค้าปลาร้า!

ผู้การกาฬสินธุ์มอบใบประกาศเกียรติคุณความดีให้แม่บ้านน้ำใจงาม นางบุญปัน สินอ่อน อายุ 54 ปี และนางศิริรักษ์ พันธุ์รัก อายุ 46 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เก็บเงินได้ในงานออนซอนกาฬสินธุ์ จำนวน 4,000 บาท คืนแม่ค้าปลาร้า