ธรรมะ How To… “ใจที่สูง ย่อมอยู่เป็นสุข”

"ใจที่สูง ย่อมอยู่เป็นสุข

ทั้งยามหลับและยามตื่น

ทำอะไรก็เป็นสุขแท้จริง"

———————————-

ราช รามัญ
นักเขียน Best Seller

60-01-25-Dhumma-How-to-EP137