Breaking News ข่าว

“โจอี้บอย-อุ๋ย บุดดาเบลส” ร่วมขบวนค้าน! กม.จราจร

วันที่ 5 เม.ย.60 ภายหลังการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จากมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 14-15/2560 เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจราจรของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถสาธารณะ และให้เริ่มบังคับใช้จริงจังตามคำสั่งดังกล่าวและกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง โดยวันนี้ (5 เม.ย.) ดำเนินการเป็นวันแรก 

ส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์เป็นจำนวนมาก ขณะที่ "โจอี้บอย" อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต และ "อุ๋ย บุดดาเบลส" นที เอกวิจิตร สองศิลปิน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลถึงมาตรการดังกล่าว โดยอยากให้ภาครัฐเน้นปัญหาด้านจราจรที่สามารถลดอุบัติเหตุด้านอื่นๆก่อน เช่น เข้มงวดกับรถที่ขับขี่สวนเลน-ขับช้าทางเลนขวา 

โจอี้

อุ๋ย