อสมท.ปิดคลื่น “Seed 97.5 FM”! ชี้รายได้ลด-ขาดสภาพคล่อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ข่าว “แจ้งการเลิกคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz” เนื่องจากประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 23 พ.ย. 59 – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ข่าวเรื่อง “แจ้งการเลิกคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz” โดยมีการแนบจดหมายจาก น.ส.ธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกกิจการ บริษัท ซี้ด เอ็มคอท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยประกอบธุรกิจในการบริหารจัดการวิทยุ FM 97.5 MHz การผลิตรายการโทรทัศน์และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตกต่างจากสถานีวิทยุที่ บมจ. อสมท ดำเนินการเอง ที่ยังคงสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง   916550054916550054-724x1024