ข่าว

โตโยต้า แจงหลังพบ พนง.ติดเชื้อ COVID-19

โตโยต้า ชี้แจงหลังพบ พนง.ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เร่งรักษาตัว พร้อมกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทต้องขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ทางโตโยต้า ได้รับการยืนยันว่า มีพนักงานของทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด จำนวน 1 คน เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในกลุ่มพนักงานและผู้เข้ามาติดต่อ บริษัทฯจึงได้กำหนดมาตรการ ดังนี้

1) บริษัทฯได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเฝ้าติดตามและให้การดูแลการรักษาอาการของพนักงานที่ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด

2) บริษัทฯได้คัดแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ระหว่างที่พนักงานปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน พร้อมเฝ้าสังเกตอาการตัวเองทและบุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นเวลา 14 วันและขอให้พนักงานรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดหากพบว่ามีอาการผิดปกติ

3) บริษัทฯได้มีการแจ้งต่อบุคคลที่ติดต่อ หรือคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติดเชื้อ เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

4) บริษัทได้ทำความสะอาด พร้อมฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเคมี และเครื่องอบโอโซนในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณโดยรอบภายใต้คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงทำการปิดพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

5) ขอความร่วมมือพนักงาน ให้หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์ การจัดงานต่างๆ ตลอดจนลดการเข้าไปในพื้นที่แหล่งชุมชน หรือสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก

โตโยต้า  ขอยืนยันว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า บุคลากร บุคคลผู้ติดต่อ และคู่ค้าทางธุรกิจอย่างสูงสุด ตลอดจนต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีนี้

ซึ่งขอยืนยันว่า สถานการณ์ในปัจจุบัน  จะไม่ส่งผลกระทบกับการผลิตการขายและการให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ แต่อย่างใด ตลอดจนขอให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดจากเลือกใช้สินค้าและเข้ารับบริการจากศูนย์บริการโตโยต้าและเล็กซัสทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวดตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

CR : TOYOTA