ข่าว

ลงทะเบียนรับเงินห้าพันบาท เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดให้ลงทะเบียน 28 มี.ค. 63

ลงทะเบียนรับเงินห้าพันบาท เงินชดเชยรายได้ที่รัฐบาลจ่ายให้ลูกจ้าง สาเหตุเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด 19 ที่กำลังขยายวงกว้างขึ้น สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ขั้นตอนการ ลงทะเบียนรับเงินห้าพันบาท จะมีระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน) หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลออกประกาศดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ของลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม

เงินเยียวยา 5,000 บาท คาดว่าจะมีจำนวน 3 ล้านคนได้รับสิทธิ์ แต่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ใน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 โดยครอบคลุมกลุ่มแรงงาน ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์

  • แรงงาน
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • อาชีพอิสระ

ลงทะเบียนรับเงินห้าพันบาท มีเอกสารที่ต้องใช้ 3 อย่าง บัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลนายจ้าง

วิธีการลงทะเบียน มี 2 วิธี

  • ช่องทางออนไลน์ : ลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
  • ช่องทางออฟไลน์ : ติดต่อที่ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส.

ช่องทางรับเงินเยียวยา

  • พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร

หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ขอความร่วมมือให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดในการช่วยลงทะเบียนออนไลน์ได้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1144