ข่าว

เจ้าของฮิโนกิแลนด์เปิดใจขอโทษคนเห็นต่างไม่เสียใจหากถูกถอดชื่อ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมถอยฉาก สั่งทบทวนกรณียก “ฮิโนกิแลนด์” เป็น 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป หลังถูกโซเชียลวิจารณ์ยับ ขณะที่เจ้าของฮิโนกิแลนด์เปิดใจขอโทษคนเห็นต่าง บอกไม่เสียใจหากถูกถอดชื่อ

นายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณี กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป ซึ่งหนึ่งในนั้น มี ฮิโนกิแลนด์ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จำลองสถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโซเชียลวิจารณ์ว่า ไม่เหมาะสม เพราะไม่ได้สะท้อนวัฒนธรรมหรือ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยินดีรับคำวิจารณ์ดังกล่าว และได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนกรณีดังกล่าวอีกครั้ง

ส่วนสาเหตุ ที่เลือก ฮิโนกิแลนด์ เป็นหนึ่งใน 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป เพราะเห็นว่ามีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ท้าทาย มีอาคารสถาปัตยกรรมที่สร้างจากไม้หอมฮิโนกิ ตกแต่งด้วยโคมแดง เป็นแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของญี่ปุ่น และมีศักยภาพสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

ขณะที่ นายอนิรุทธ์ จึงสุดประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านไม้หอม ฮิโนกิ ไชยปราการ จำกัด เจ้าของฮิโนกิแลนด์ เปิดใจว่า ดีใจที่ได้รับการคัดเลือก แต่ยืนยันว่าไม่เคยทราบมาก่อน เพราะที่ผ่านมาเพราะไม่เคยได้รับการติดต่อขอข้อมูลหรือมาดูสถานที่

ส่วนกระแสคัดค้านที่เกิดขึ้น ไม่ได้โกรธหรือเสียใจและต้องขอโทษกับคนที่ไม่เห็นด้วย ทุกคนเห็นต่างได้ แต่ต้องถามกระทรวงวัฒนธรรมถึงหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกว่าคัดเลือกจากวัฒนธรรมแบบไหน ส่วนหลังจากนี้ หากจะถูกถอดชื่อออกจากหนึ่งในสิบก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร เพราะวัตถุประสงค์ที่สร้างฮิโนกิแลนด์ เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างงานให้กับคนในพื้นที่