ข่าว ข่าวภาคเหนือ

ห้างฯเชียงใหม่ พร้อมเปิดบริการหลังได้ผ่อนปรน

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดห้าง ย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 วันนี้ (15 พ.ค. 63) – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เพื่อรับมาตรการผ่อนปรนการเปิดให้บริการ

โดยเริ่มตรวจความพร้อมตั้งแต่ทางเข้าห้าง จะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ และบริการแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้าง บริเวณบันไดเลื่อนจะมีป้ายแจ้งเว้นระยะ 2 ขั้น มีป้ายจำกัดจำนวนคนเข้าในร้านค้า มาตรการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร มีการเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสทุก30 นาที

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ตรวจพื้นที่ร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พบว่ามีความพร้อมตามาตรการที่กำหนด มีการเว้นระยะห่างทางสังคม มีความพร้อมในภาพรวมที่จะเปิดให้บริการ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะให้ร้านค้าอื่นนำไปปฏิบัติตามได้ โดยได้แนะนำให้สื่อประชาสัมพันธ์กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามตามมาตรการการเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งจากการตรวจพื้นที่แล้ว มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการ

ด้าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางห้างได้กำหนดตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องโครงการ การปรับพฤติกรรม มีการลดการสัมผัสด้วยการชำระเงินผ่านแคชเรท อย่างไรก็ตามอยากให้ทางห้างจัดเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องดูแลผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งอาจมีบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ เป็นโจทย์ที่ทางห้างต้องแก้ไขปัญหา ซึ่งแต่เดิมอาจจะใช้คำว่าลูกค้าคือพระเจ้าทำอะไรก็ถูก แต่ตอนนี้ต้องมีแนวทางให้ลูกค้าปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้ ส่วนมาตรการควบคุมกำกับของสาธารณสุข จะมีทีมงานเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งอยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกับการลงพื้นที่ในวันนี้ ซึ่งการลงตรวจสอบของคณะกรรมการอาจจะมีข้อแนะนำแก้ไข ซึ่งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ หากไม่สามารถดำเนินการได้อาจจะต้องปิดเฉพาะร้าน เฉพาะแห่งที่ไม่สามารถทำตามมาตรการได้

นางอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทางห้างได้กำหนดไว้ 5 ข้อหลัก คือ การคัดกรองอย่างเข้มงวด การเว้นระยะห่าง การติดตามเพื่อความปลอดภัย การดูแลความสะอาดทุกจุดสัมผัส และ ลดการสัมผัส

โดยเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการ สำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่นั้น ได้มีการจำกัดจำนวนลูกค้าไว้ที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ใน 1 วัน จำกัดคนเข้ามาในห้างประมาณ 28,000 คน โดยจะหมุนเวียนกัน ซึ่งขณะนี้ทางห้างรอคำสั่งเปิดอย่างเป็นทางการ หากมีการผ่อนปรนให้เปิดได้ทางห้างก็พร้อมที่จะดำเนินการในทันที

ซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการ ทางห้างได้มีการเรียกประชุมร้านค้าที่มีอยู่ 350 ร้านค้า โดยแยกแต่ละประเภท ทั้งแฟชั่น อาหาร เสริมสวย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการที่แยกย่อยออกไปในแต่ละธุรกิจ ต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร หากมาตรการผ่อนปรนระบุให้เปิดบริการได้ในวันที่ 17 พ.ค. นี้ จะมีร้านค้าพร้อมที่จะเปิดประมาณ 90% ที่เหลืออาจอยู่ระหว่างการรอพนักงานกลับมาหรือเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการเปิดให้บริการ