ผอ.เซนต์คาเบรียล ไม่ยอมออกแต่พร้อมให้ตรวจสอบ (คลิปแถลง)

ภายหลังการหรือรือ เรียกร้องให้ ภราดา ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่ไม่โปร่งใสและขาดธรรมาภิบาลของผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษาพิเศษผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล รวมถึงมีการเรียกร้องให้ ผู้อำนวยการลาออกจากตำแหน่ง

ล่าสุด ภราดา ผศ. ดร.วินัย ได้ออกมาชี้แจงถึงข้อเรียกร้องดังกล่าว ว่า ยินดีที่จะให้ดำเนินการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากล ที่กลุ่ม ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่รวมตัวกันเรียกร้อง แต่อยากให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอน โดยขอแนะนำให้กลับไปทำหนังสือเรียกร้องเรื่องราวที่ต้องการตรวจสอบ อย่างถูกต้องโดยจัดตัวแทน 7 คน มาลงนามในหนังสือเรียกร้อง

และเพื่อให้การตรวจสอบยุติธรรม ปราศจากอิทธิพล การครอบงำ จากตัวเอง ตามที่หลายฝ่ายกังวล ภราดา ผศ. ดร.วินัย ก็ยินดีที่จะถอยออกมา ไม่เข้าไปยุ่งในการตรวจสอบครั้งนี้ เพื่อให้ได้ความกระจ่างชัดเจน

ส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ลาออกจากตำแหน่งนั้น ภราดา ผศ. ดร.วินัย ระบุว่าจะดำเนินการทำหนังสือแจ้งมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ถึงปัญหาและข้อเรียกร้อง ที่มีกลุ่มคนต้องการให้ตัวเองยุติบทบาท แล้วให้ส่งบุคคลอื่นรวมถึงตั้งคณะกรรมการภายใน 7 วัน และจากผลการแถลงยินดีรับข้อเรียกร้องดังกล่าว ก็สร้างความพอใจให้กับ ภาคีเครือข่ายบุคลากรครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นอย่างมาก

ฟังการแถลงสดได้ที่นี่…