Spring News

ผู้ป่วยโควิดที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ไปทำงานได้เลยไหม?

14 ก.ย. 2564 เวลา 2:45 น. 25

หลังหายป่วยโควิด19 หลายคนคงสงสัยว่าตัวเองสามารถกลับไปทำงานได้เลยไหม ต้องตรวจซ้ำอีกหรือเปล่า หรือต้องกักตัวกี่วัน? มีคำตอบจาก กรมการแพทย์มาฝาก

หลังจากหายป่วยโควิด19 กรมการแพทย์ ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการพิจารณาให้ผู้ป่วยโควิดกลับบ้านได้

จากที่มีการอัปเดต แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง 9 ก.ย. 64 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์ กำหนดเกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วยโควิดออกจากโรงพยาบาล 4 ข้อ 

1) ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และภาพรังสีปอดไม่แย่ลง 

2) มีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.8°C ต่อเนื่อง 24-48 ชั่วโมง

3) Respiratory Rate (อัตราการหายใจ) ไม่เกิน 20 ครั้ง/นาที

4) SpO2 at room air (ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่อุณหภูมิห้อง) มากกว่า 96% ขณะพัก หรือบางคนอาจกลับพร้อมออกซิเจน

อ่านต่อได้ที่ : ผู้ป่วยโควิดที่ได้ออกจาก รพ. ต้องกักตัวมั้ย ไปออฟฟิศได้ยัง?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด