Temple Isolation กักตัวที่วัดอินทรวิหาร เพื่อการฟื้นไข้และพักคอย

18 ก.ค. 2564 เวลา 16:03 น. 97

รู้จัก Home/Community Isolation ไปแล้ว มารู้จัก Temple Isolation กันบ้าง ความช่วยเหลือจากศูนย์พักคอยที่ตั้งขึ้นเป็นโมเดลนำร่อง ณ อาคารปฏิบัติธรรม วันอินทรวิหาร พระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพฯ

นอกจากโมเดล กักตัวที่บ้าน กักตัวที่ชุมชน มารู้จักโมเดลล่าสุด ‘กักตัวที่วัด’ หรือ Temple Isolation ภายในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตพระนคร ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพฯ

หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร วันอินทรวิหาร temple isolation วันอินทรวิหาร ศูนย์พักคอยที่เป็นโมเดลนำร่อง

"...วัด เป็นของประชาชนทุกคน  เป็นสาธารณกุศล ทั้งในยามทุกข์และในยามสุขฯ  และในภาวะวิกฤตแห่งการระบาดของโควิด 19 จึงเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสในการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับขวัญ กำลังใจ  จากพระพุทธศาสนาต่อไปฯ" พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพฯ เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ให้โอวาทธรรมเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อ

คนไทยคุ้นชินกับการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่มักจะมี บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน อยู่ในบริเวณเดียวกัน และในช่วงที่ผู้ป่วยมากกว่าเตียงและบุคลากรทางการแพทย์ ในฐานะที่วัดเป็นแหล่งพักพิงทั้งกายและใจ เป็นแหล่งรวมความศรัทธา ตลอดจนความช่วยเหลือ พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสจึงเลือกใช้อาคารปฏิบัติธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของวัด จัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่มากหรืออยู่ใน 'กลุ่มสีเขียว'

เจ้าอาวาส วัดอินทรวิหาร

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กักตัวที่วัด

รู้จัก ‘วัดอินทรวิหาร’ ในบริบท Temple Isolation

 • เปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 วันแรก 9 ก.ค. 64
 • ใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติธรรม 5 ชั้น (แยกชั้นผู้ป่วยหญิง, ผู้ป่วยชาย และพระภิกษุ)
 • มี 200-300 เตียง รองรับผู้ป่วยสีเขียวที่เขตส่งตัวมา (ไม่สามารถ walk-in ได้) 
 • มี 30 เตียง รองรับพระภิกษุสามเณรที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจาก รพ.สงฆ์
 • มีพระสงฆ์ 3 รูป ดูแลและประสานงานระหว่างศูนย์พักคอยกับผู้ป่วย
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชม.
 • มีเจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และสาธารณสุข 09 รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยภายในศูนย์ฯ

วันอินทร temple isolation

กักตัวที่บ้านต้องทำยังไง อ่านได้ที่ลิงก์นี้

 ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด กทม. รถรับส่ง

เริ่มแล้วไม่มีแผ่ว

ก่อนที่จะปรับสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารปฏิบัติธรรมมาเป็น ศูนย์พักคอย พระโสภณธรรมวงศ์เห็นว่า คนไทยกำลังเดือดร้อน ขาดสถานที่กักตัว กอปรกับในวัดมีคนติดโควิดแล้วไม่มีที่พักเพื่อแยกกักตัว สถานการณ์ที่ดูจหนักหน่วงยิ่งขึ้นจึงคิดว่าต้องใช้พื้นที่ในวัดจัดตั้งศูนย์พักคอย

"การจัดตั้งศูนย์ของวัดนี้ มีการปรึกษาหารือกันตั้งแต่เริ่มต้น ก็คือร่วมด้วยกับทางเขตพระนคร รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนในการจัดตั้ง ส่วนค่าใช้จ่ายก็มาจากญาติโยมช่วยบริจาค ร่วมกับการตั้งกองทุน น้ำพระทัยหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร"

เจ้าอาวาสยังเล่าด้วยว่า หากถูกส่งมากักตัวที่วัดแห่งนี้ แน่นอนว่ามีอาหาร 3 มื้อ มียาที่ใช้รักษา มีพยาบาลดูแล ทั้งยังได้หาหมอออนไลน์ (Telemedicine) ทุกวัน หากหมอพิจารณาว่า อาการดีขึ้นก็สามารถกลับบ้านบ้าน แต่หากอาการทรุดลงก็จะมีรถพาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

แต่โมเดลศูนย์พักคอยในลักษณะนี้ ใช่ว่าทุกวัดจะมีความพร้อมที่จะทำได้เลย ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานเช่น สำนักงานเขต สถานพยาบาล หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญ ความพร้อมของวัด ทั้งในด้าน

 • สถานที่เอื้ออำนวย มีของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต 
 • แบ่งสัดส่วนพื้นที่ชัดเจน อากาศถ่ายเท ปลอดโปร่ง
 • มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่รับได้ และแยกส่วนการทำงานกับพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยอย่างชัดเจน 
 • มีการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับเก็บสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ
 • มีการทำความสะอาดพื้นที่พักอาศัย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และไม่ใช่แค่ในวัด แต่ยังต้องดูแลและฆ่าเชื้อครอบคลุมไปถึงชุมชนโดยรอบ
 • ที่สำคัญ ชุมชมโดยรอบต้องเข้าใจและอนุญาตให้ดำเนินการได้

"โมเดลนี้ถูกถ่ายทอดไป แล้วหลายๆ วัดตอนนี้ก็เริ่มจัด ก็เป็นผลที่ดี หลังจากนี้ก็คาดว่าจะมีผู้ป่วยเข้าพักมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีเขตพระนครเป็นผู้ประสาน ในส่วนนี้ เราจะไม่ได้ให้ทุกคน walk-in เข้ามาได้ เพราะเตียงเรา พื้นที่เรามีจำกัด" เจ้าอาวาสเน้นย้ำ

วัดอินทรวิหาร แยกกักตัวที่วัดอินทรวิหาร ช่วยผู้ป่วยโควิดในเขตพระนครได้แค่ไหน

สำหรับความสามารถในการรองรับผู้ป่วยให้เข้าไปกักตัวที่วัด ณ อาคารปฏิบัติธรรม พระครูธรรมธร เลขาธิการวัดอินทรวิหารให้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเข้า-ออก อัตราการครองเตียง ฯลฯ ประจำวันที่ 18 ก.ค. 64 ดังนี้

รับผู้ป่วยใหม่ 10 ราย

 • เพศหญิง 5 ราย
 • เพศชาย 5  ราย

ส่งต่อ รพ./รพ.สนาม 12 ราย

 • เพศหญิง 9 ราย
 • เพศชาย 3 ราย

ยอดส่งต่อผู้ป่วยสะสม 44 ราย 

 • เพศหญิง 27 ราย
 • เพศชาย 17  ราย

ผู้ป่วยคงเหลือในศูนย์พักคอย 125 ราย

 • เพศหญิง 66 ราย
 • เพศชาย 59 ราย
 • พระสงฆ์ 9 รูป

ยอดผู้ป่วยสะสม 181 ราย

 • เพศหญิง 102 ราย
 • เพศชาย 79 ราย

ที่พัก ชาย หญิง พระ

กล้องวงจรปิด

บุคลากรทางการแพทย์

ยอดพระสงฆ์ 10 รูป จำหน่ายพระสงฆ์แล้ว 1 รูป

จำนวนเตียงที่เหลือในศูนย์พักคอย

 • เพศชาย 0 เตียง
 • เพศหญิง 49 เตียง

จำนวนเตียงในอาคารปฏิบัติธรรม 

 • ชั้น 2 / 62 เตียง / หญิง
 • ชั้น 3 / 58 เตียง / หญิง
 • ชั้น 4 / 30 เตียง / พระ
 • ชั้น 5 / 50 เตียง / ชาย

อัตราครองเตียง (ขยายได้สูงสุด 330 เตียง)

 • พระ      9  รูป
 • ชาย    57 คน
 • หญิง   64  คน

ได้กลับบ้านรวม 8 ราย

 • เพศชาย 3 ราย
 • เพศหญิง 5 ราย

ไม่ว่าจะมีอาชีพใด บทบาทใดในสังคม การมีเมตตา มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นนี้เอง ที่ทำให้คนไทยผ่านพ้นมาได้ทุกวิกฤต

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับ Temple Isolation ติดต่อที่ ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ เขตพระนคร โทร. 064-491-4184 หรือ เพจวัดอินทรวิหาร : facebook.com/WatIndharaviharn

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด