svasdssvasds

Haptic Gloves ถุงมือสร้าง ทุกสัมผัสเสมือนจริง ใน Metaverse

Meta เผยความคืบหน้าการทดสอบ Haptic Gloves หรือ ถุงมือสร้างสัมผัสเสมือนจริง ใส่ใน Metaverse เพื่อเชื่อมต่อคนทั้งโลกให้ใกล้ชิดกันผ่านโลกเสมือนจริงได้ในอนาคต

Haptic Gloves ถุงมือสร้าง ความรู้สึก
ในโลก Metaverse

จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถ รู้สึกถึงสัมผัส
ที่เกิดขึ้นในโลก Metaverse ได้ เมื่อเราหยิบจับสิ่งของ จับมือใคร เหมือน ชุด X1 ในเรื่อง Ready player one

Metaverse หรือ โลกเสมือนจริง
       ดูจะเป็นรูป เป็นร่างมากขึ้น ตั้งแต่ Meta ประกาศจะสร้าง โลกเสมือนจริง ขึ้นมา
ให้ คนทั้งโลก เข้าไปใช้ชีวิต ทำงาน อยู่อาศัย หาเงินได้ ไม่ใช่แค่เกมส์ แต่ มันยังไม่สามารถ ทำได้ทุกอย่าง  เหมือนโลกจริงนะ

Metaverse ยังไม่สามารถ สัมผัส ได้

       ประสาทการรับรู้ของคน มี 5 อย่าง (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) แม้จะเจ๋งแค่ไหน เรื่องสัมผัส ยังเป็นสิ่งที่โลก Digital ขาด
แม้จะมี การสั่นของ Joystick   เก้าอี้4D
แต่ถ้าหยิบของ ใน Metaverse ปัจจุบันยัง ไม่รู้สึก

       ลองนึกภาพ ชุดเสมือนจริง X1 FUll body เหมือนหนังเรื่อง  Ready Player One
ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือนจริง กับ โลกจริงได้ เวลาจับมือใคร มีคนสัมผัสตัว เรารู้สึกได้
ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
Meta จึงพัฒนา Haptic Gloves ถุงมือสัมผัสเสมือนจริง ขึ้น โดย Meta คิดค้นและพัฒนา ร่วมกับ Microfluidics  มากว่า 7 ปี ยังไม่เสร็จดี เพื่อเชื่อมผู้คนทั่วโลก ให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ในโลกเสมือน
อ่านเรื่องราวฉบับเต็ม  : Haptic Gloves ถุงมือวิเศษที่เราจับมือ-หยิบของ-รับสัมผัสได้ ในโลก Metaverse

related