svasdssvasds

สภาเดือด! จี้แก้ไข “กฎหมายอารักขาขบวนเสด็จ” หวั่นเหตุซ้ำรอย

หลังเกิดกรณี “ตะวัน” ป่วนขบวนเสด็จ วันนี้ในสภา มีการเสนอญัตติด่วนให้แก้ไขอัพเดต พ.ร.บ. การถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ชัดเจนมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอย ด้านก้าวไกล ไม่ค้าน แต่แนะต้องทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

 

       หลังเกิดกรณี “ตะวัน” ป่วนขบวนเสด็จ วันนี้ในสภาผู้แทนราษฎร มีการเสนอญัตติด่วนให้แก้ไขอัพเดต พ.ร.บ. การถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ชัดเจนมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอย ด้านก้าวไกล ไม่ค้าน แต่แนะต้องทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
 

related