svasdssvasds

เมื่อพบว่า ติดโควิด ต้องทำอะไรบ้าง? 6 การเตรียมความพร้อม ให้ตนเอง

เมื่อพบว่า ติดโควิด ต้องทำอะไรบ้าง? 6 การเตรียมความพร้อม ให้ตนเอง

ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 การติดเชื้อกระจายเป็นวงกว้าง ทำให้มีโอกาสติดเชื้ออยู่ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากการตั้งการ์ดดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้ว หากรู้ว่าตัวเองหรือคนในบ้าน ติดโควิด ระหว่างรอเตียงหรือสถานพยาบาลควรปฏิบัติอย่างไร?

ติดโควิด

เตรียมใจ ให้ไม่ตระหนก

เมื่อรู้ว่าเราหรือคนในครอบครัวติดโควิด -19 ควรตั้งสติไม่ให้ตื่นตระหนก ควรเก็บรายละเอียดและศึกษาคู่มือไว้ว่าติดเชื้อต้องทำอย่างไรบ้าง ผู้ติดเชื้อควรแยกกักตัวระหว่างรอรถพยาบาลมารับ ควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าลืมล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างเมื่อจำเป็นต้องพูดคุยกับผู้อื่น

เตรียมฝากงาน

ควรเตรียมวางแผนล่วงหน้าที่สำคัญไว้กับคนรอบตัว เช่น ฝากคนข้างบ้านดูแลคุณพ่อคุณแม่ หาคนช่วยดูแลลูก หรือฝากสัตว์เลี้ยงแสนรักไว้กับเพื่อน กรณีมีงานที่สำคัญต้องสะสางควรแจ้งกับหัวหน้างาน เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไขหรือหาคนทำแทน

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

กักตัว

เตรียมอุปกรณ์ 14 วัน

หากต้องไปกักตัว สิ่งของสำคัญและสิ่งของที่จำเป็นควรพร้อมทันที เช่น บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เสื้อผ้า โทรศัพท์มือถือ ที่ชาร์จ แบตสำรอง ของใช้ส่วนตัว อย่าง ผ้าอนามัย กระดาษชำระ หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ บัตร ATM หรือบัตรเครดิต เงินสดอีกเล็กน้อย ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกเพื่อใส่ของที่จำเป็น หรืออาจจะเตรียมผ้าใบสำหรับปูเตียงไปเผื่อด้วย รวมถึงควรนำประวัติการรักษาพยาบาล ยาประจำตัวติดไปด้วย สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีโรคประจำตัว ควรนำบัตรนัดที่ระบุชื่อแพทย์ในโรงพยาบาลที่รักษาประจำ เนื่องจากหากกรณีฉุกเฉินจะได้ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม

เตรียมห้องเก็บตัว

เพราะห้องในโรงพยาบาลตอนนี้หายาก ควรกักตัวอยู่ในห้องเพื่อรอรถจากสถานพยาบาล ถ้าที่บ้านท่านมทีเนื้อที่ ควนมีไว้สักห้องเพื่อให้ผู้ติดโควิดได้กักตัว เราสามารถส่งข้าว ส่งน้ำ ได้สะดวก และควรมีห้องน้ำแยกกับคนในบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นติดเชื้อ

Home Isolation

เตรียมเช็กชุมชน

กรณีที่ครอบครัวอยู่กันหลายคน มีพื้นที่จำกัด ควรทำการสำรวจพื้นที่ที่ทำเป็นชุมชนกักตัว Community Isolation หรือ Temple Isolation ที่ใกล้บ้านไว้ล่วงหน้าว่ามีที่ไหนบ้าง ปัจจุบันมีหลายชุมชน วัด หรือโรงเรียนที่เป็นสถานที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด เพื่อการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลและการรักษาที่เป็นระบบซึ่งจะมีแพทย์คอยวิดีโอคอลเช็กอาการ อาหาร ยารักษา และอุปกรณ์สำหรับวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดในกรณีที่ผู้ติดโควิดเป็นผู้ป่วยสีเขียว

เตรียมเบอร์โทรศัพท์

หลายคนคงสงสัยว่าถ้าติดเชื้อต้องโทรไปที่ไหนบ้าง? ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในการติดต่อ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน สปสช โทร. 1330, สายด่วนกรมการแพทย์ โทร. 1668, เจ็บป่วยฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  (ศูนย์นเรนทร) โทร.1669, สายด่วนสุขภาพจิต 1323, กรมควบคุมโรค 1422, ศูนย์เอราวัณ 1646, ประกันสังคม 1506 หรือรายชื่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน รายชื่อโรงพยาบาลที่เราขึ้นทะเบียน รวมทั้ง 30 บาทหรือประกันสังคม แนะนำว่าควรหมั่นโทรเพื่อให้ได้ Home Isolation หรือ Community Isolation พอเข้าถึงระบบการรักษาจะมีการจ่ายยา อุปกรณ์ โดยเฉพาะถ้ามีอาการจะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้น

Cr.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา / สสส.