svasdssvasds

AIS จับมือ กทม. ส่งหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สู่โรงเรียนในสังกัดกทม.

AIS จับมือ กทม. ส่งหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สู่โรงเรียนในสังกัดกทม.

AIS เดินหน้าหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์สู่ 437 โรงเรียนสังกัด กทม. หลังผลักดันหลักสูตรสู่กระทรวงศึกษาธิการกว่า 29,000 แห่งทั่วประเทศ เดินหน้าส่งต่อภาคประชาชนผ่าน สกมช. เพื่อยกระดับดัชนีสุขภาวะดิจิทัลของคนไทยให้สูงขึ้น

กรุงเทพมหานครฯ จับมือ AIS และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ทั้งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดินหน้าผลักดันหลักสูตรการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัล “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์" เพื่อยกระดับการศึกษายุคดิจิทัลในการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ ส่งต่อความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียสังกัด กทม. ทั้ง 437 แห่ง ที่มีทั้งบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรวมมากกว่า 250,000 คน

อย่างไรก็ตาม AIS มองว่าการผลักดันเรื่องความเข้าใจในการท่องโลกไซเบอร์จะเป็นประโยชน์สูงสุด ก็ต่อเมื่อผู้ที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตรแล้ว นำไปปรับใช้งานด้วย เช่น

  • การตั้งรหัสอีเมล์ หรือ รหัสโซเชียลมีเดีย ไม่ให้โดนแฮก
  • การสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเชื่อถือคำพูดของคนที่เราไม่รู้จักบนโลกออนไลน์
  • รู้จักที่จะ เอ๊ะ! ในแง่มุมต่างๆ ก่อนตัดสินใจโอนเงินให้ใคร

โดย AIS มุ่งหวังให้ผู้เรียนนำไปบอกต่อ ส่งต่อคนข้างๆ คนในชุมชน เพื่อให้ทุกคนอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

AIS จับมือ กทม. ส่งหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สู่โรงเรียนในสังกัดกทม.

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นโยบายด้านการศึกษา คือหนึ่งในภารกิจของกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบายเรียนดีของผู้ว่าฯ กทม.ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด กทม.ให้มีความทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโลกดิจิทัลและเทคโนโลยี

"ตอนนี้ กทม.กำลังจัดทำ Active Learning ให้แก่โรงเรียนเพื่อทำห้องแล็บสำหรับการเรียนรู้สื่อดิจิทัล ขณะนี้มี 1 แห่ง ตั้งเป้า 11 แห่ง ลดการจัดซื้อหนังสือเรียน เพิ่มสื่อทักษะออนไลน์ให้มากขึ้น เราจึงร่วมมือกับหลายพาร์ทเนอร์ เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ เข้าถึงคลังข้อมูลความรู้ที่กว้างขึ้น"

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือกับ AIS รวมถึงกรมสุขภาพจิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะมาช่วยส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้ยกระดับไปอีกขั้น

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนในสังกัด กทม. จะมีการนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ เข้าไปบูรณาการเป็นสื่อการเรียนการสอน ในวิชาวิทยาการคำนวณ สังคมและแนะแนว ให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้งโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 437 แห่ง รวมถึงประชาชนโดยรอบในชุมชนมากกว่า 250,000 คน ได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ จนนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะดิจิทัล

AIS จับมือ กทม. ส่งหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สู่โรงเรียนในสังกัดกทม.

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม  รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “จากผลการศึกษาล่าสุดของดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทย หรือ Thailand Cyber Wellness Index พบว่า กลุ่มนักเรียนที่เราอาจจะเข้าใจว่าสามารถใช้งานสื่อดิจิทัลออนไลน์ได้อย่างเชี่ยวชาญในฐานะคนรุ่นใหม่

แต่ผลวิจัยกลับชี้ว่า เป็นอีกกลุ่มสำคัญที่ต้องเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจให้สามารถใช้งานดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์

"เด็กๆ รุ่นใหม่ปรับตัวใช้เทคโนโลยีกันเร็วมาก แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักที่จะจัดการและปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย ยิ่งเด็กๆ เบื่อการอ่านหนังสือแบบเล่ม เราในฐานะคนจัดการหลักสูตรก็ต้องปรับให้หลักสูตรน่าสนใจและน่าเรียนรู้มากขึ้น"

จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่วันนี้เราได้ทำงานร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลส่งต่อ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ไปยังสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ

AIS จับมือ กทม. ส่งหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สู่โรงเรียนในสังกัดกทม.

ทั้งนี้ อุ่นใจไซเบอร์ ออกแบบมาเพื่อการศึกษาของผู้คนในการสร้างภูมิคุ้มกันในการอยู่บนโลกออนไลน์ และใช้งานได้อย่างเหมาะสมและไม่ถูกหลอกลวง รวมทั้งรับมือกับปัญหาไซเบอร์บูลลี่ได้อย่างเข้าใจและแข็งแรงทางจิตใจด้วย

ก่อนหน้านี้ AIS ได้เดินหน้านำหลักสูตรการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กว่า 29,000 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งขยายผลไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย 

ทั้งยังเดินหน้าส่งต่อไปยังภาคประชาชนผ่านหน่วยงานความมั่นคงอย่าง สกมช. ด้วย

ทั้งนี้ “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์”  นำเสนอเป็น 4 Professional Skill Module หรือ  4P4ป ที่ครอบคลุมทักษะดิจิทัล ดังนี้

  1. Practice: ปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  2. Personality: แนะนำการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์
  3. Protection:  เรียนรู้การป้องกันภัยไซเบอร์บนโลกออนไลน์
  4. Participation: รู้จักการปฏิสัมพันธ์ด้วยทักษะและพฤติกรรมการสื่อสารบนออนไลน์อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ AIS ตั้งเป้าสร้างพลเมืองดิจิทัลพร้อมยกระดับดัชนีสุขภาวะดิจิทัล (Thailand Cyber Wellness Index) ของกลุ่มนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ ให้มีอยู่ในระดับที่รู้เท่าทัน มีทักษะดิจิทัล สามารถใช้งานสื่อโซเชียลและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม ผ่านการนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนการสอน ในวิชาวิทยาการคำนวณ สังคมและแนะแนว หรือแม้แต่รูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะกับแต่ละสถาบันการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

related