svasdssvasds

Spaceport Thailand เป็นไปได้ ไทยจะช้าเรื่องอวกาศไม่ได้อีกต่อไป

Spaceport Thailand เป็นไปได้ ไทยจะช้าเรื่องอวกาศไม่ได้อีกต่อไป

GISTDA เชื่อ Spaceport ในไทยเป็นไปได้ เรื่องอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่ใกล้ตัวคนไทยมากกว่าที่คิด ต่างประเทศไปไกลมากแล้ว ไทยจะช้าไม่ได้ เราต้องลงมือทำวันนี้

อวกาศ ใครฟังก็ว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันที่ไกลตัวและไกลโลก เป็นนิยายที่เข้าถึงยากและเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก แต่ปัจจุบัน โลกเปลี่ยนไปแล้ว เรื่องอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไป และใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ประเทศไทยมีศูนย์ดูแลเกี่ยวกับอวกาศที่เรียกว่า GISTDA ทำหน้าที่เชื่อมประเทศไทยกับอวกาศอยู่ด้วย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เครือเนชั่น นำโดย สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจและโพสต์ทูเดย์ ได้จัดงานสัมมนา อนาคตประเทศไทย หัวข้อ นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ใน Session ที่ 1 หัวข้อ เทคโนโลยีเปลี่ยนไทย-เปลี่ยนโลก ได้รับเกียรติจาก ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยดร.ปกรณ์ได้กล่าวภายใต้หัวข้อนี้ว่า เรื่องอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทย แต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใกล้ชิดขนาดไหน ก็ใกล้ขนาดที่ว่า เราทุกคนก็ใช้ประโยชน์จากอวกาศอยู่ทุกวัน เช่น Google, GPS การพยากรณ์อากาศ ดังนั้น เทคโนโลยีเปลี่ยน….โลกก็เปลี่ยน อวกาศไม่ใช่เรื่องของประเทศมหาอำนาจ หรือแค่ภาครัฐ แต่มันสามารถเป็นเรื่องของประชาชนและเอกชนด้วย อย่างที่เห็นว่าทุกวันนี้มีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลดาวเทียม IOT GPS สำคัญมาก ๆ เราสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในด้านของ Smart Farming / ความปลอดภัย (Security) / ด้านการเกษตร (Agriculture) ดังนั้น เราต้องตระหนักได้แล้ว  เพราะต่างประเทศเขาไปไกลมากแล้ว อย่างปีที่แล้ว Space X ปล่อยดาวเทียวและยานอวกาศไปแล้วกว่า 2,000 เครื่อง ดังนั้น เราจะช้าไม่ได้

Ground Station อากาศยานอวกาศ กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลก สงครามก็ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการขับเคลื่อนและการสู้รบ สิ่งที่ตามมาคือ ชิ้นส่วนอวกาศที่ในปัจจุบันมีมากกว่า 30,000 ชิ้นแล้วนอกโลก และมันก่อให้เกิดอาชีพใหม่ นั่นคือ อาชีพกำจัดขยะอวกาศ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องลงทุนคือสมองในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพเกิดใหม่นั้น

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ส่วนประเทศไทย อดีตเราเป็นผู้ใช้ (USER) แต่เราจะไม่เป็นผู้ใช้อีกต่อไปแล้ว ปีนี้เราจะเดินหน้า Launch ดาวเทียมของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของเราเอง (Technology Development) เรามีวิศวกรที่รองรับเทคโนโลยีอวกาศที่กำลังจะเกิดขึ้น

ยกตัวอย่าง ปัญหาด้านสภาพอากาศ  ดาวเทียมสามารถตรวจวัดมีเทนในแต่ละพื้นที่ได้ หรือการดูดซับคาร์บอนของพืชแต่ละต้นได้ ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปัจจุบันได้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว และเราก็ได้เปิดให้บริการอัปเดตรายเดือนในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย ซึ่งสำคัญมาก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยและโลก

Spaceport Thailand เป็นไปได้

เรื่องจุดจอดเกี่ยวกับอากาศยานอวกาศหรือท่าอวกาศยานในประเทศไทยสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าเราศึกษาวันนี้ คิดวันนี้ ลงมือทำวันนี้ GISTDA ได้ร่วมมือกับเกาหลี ญี่ปุ่น และนาซา ในการพัฒนานวัตกรรมดาวเทียมและอวกาศ และ GISTDA เองก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกด้วย เราจะเปลี่ยนจากเรื่องแต่งให้เป็นวิสัยทัศน์ (Fiction to Vision) เทคโนโลยีอวกาศ เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทุกคนเข้าถึงได้

ทำอย่างไรให้เทคโนโลยีนี้ใกล้ตัวประชาชน

เรื่องนี้เราต้องตีโจทย์ ว่าความต้องการของประเทศคืออะไร เราต้องการสร้างดาวเทียมไปเพื่อรู้อะไร ด้านการเกษตร ด้านสภาพอากาศ ด้านภัยธรรมชาติ  เราพัฒนาดาวเทียมเพื่อพัฒนาประเทศ สิ่งที่เป็นไปได้คือการร่วมมือกับต่างประเทศในการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ต้นทุนต่ำ และเรื่องนี้รัฐต้องเตรียมความพร้อมให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้น

related