svasdssvasds

PEA Volta สถานีชาร์จ EV เริ่มปรับลดราคา ชี้อนาคตคนไทยชาร์จไฟได้ถูกลงอีก

PEA Volta สถานีชาร์จ EV เริ่มปรับลดราคา ชี้อนาคตคนไทยชาร์จไฟได้ถูกลงอีก

PEA Volta สถานีชาร์จ EV เจ้าแรกที่ได้ขยับตัวลดราคาค่าชาร์จไฟซึ่งหากเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งคาดว่าในอนาคตสถานีชาร์จคู่แข่งจะต้องมีการปรับราคาลงตามอย่างแน่นอน

PEA Volta อยู่ภายใต้เครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เริ่มลดราคาค่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเจ้าแรก ซึ่งเริ่มลดมาตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยปรับลงดังนี้

  • Off Peak ลดค่าชาร์จเหลือ 4.5 บาท ต่อหน่วย เทียบกับราคาเดิม 4.5952 บาท ต่อ หน่วย ลดไป 2%
  • On Peak ลดค่าชาร์จเหลือ 6.9 บาท ต่อหน่วย เทียบกับราคาเดิม 7.9778 บาท ต่อ หน่วย รวมแล้วลดไป 13.5%

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

PEA Volta สถานีชาร์จ EV เริ่มปรับลดราคา ชี้อนาคตคนไทยชาร์จไฟได้ถูกลงอีก

เปรียบเทียบราคาค่าชาร์จ EV ของสถานีต่างๆ

  • PEA (ปรับราคาลง)

ราคาช่วง On Peak : 4.5 บาท ต่อ หน่วย

ราคาช่วง Off Peak : 6.9 บาท ต่อ หน่วย

  • PTT EV Station

ราคาช่วง On Peak : 7.5 บาท ต่อ หน่วย

ราคาช่วง Off Peak : 4.5 บาท ต่อ หน่วย

  • Elexa

ราคาช่วง On Peak : 7.5 บาท ต่อ หน่วย

  • MEA EV

ราคาช่วง On Peak : 7.5 บาท ต่อ หน่วย

  • EA Anywhere 

ราคาช่วง On Peak : 6.5 บาท ต่อ หน่วย

  • ARUN+ (on|ion) 

ราคาช่วง On Peak : 7.25 บาท ต่อ หน่วย

  • eVolt 

ราคาช่วง On Peak : 8-9 บาท ต่อ หน่วย

  • ชาร์จที่บ้าน (TOU) 

ราคาช่วง On Peak : ประมาณ 5 บาท ต่อหน่วย

ราคาช่วง Off Peak : ประมาณ 2.6 บาท ต่อหน่วย

 

แนวโน้มของสถานีชาร์จรถ EV กำลังจะมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและมีการสนับสนุนจากผู้ผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานีคู่แข่งจะมีการปรับตัวลงเพื่อแข่งขัน ซึ่งก็เป็นข้อดีของผู้ใช้รถ EV ที่จะสามารถเลือกสถานีชาร์จที่ถูกที่สุดสำหรับการชาร์จได้ 

ที่มา : evstationpluz , peavoltaev , elexaev , mea , eaanywhere , arunplus , evolt

related