svasdssvasds

ไทยมาแรง! 'ติดอันดับ 9 'ประเทศที่พร้อมใช้รถ EV แซงอินโดนีเซียและเวียดนาม

ไทยมาแรง! 'ติดอันดับ 9 'ประเทศที่พร้อมใช้รถ EV แซงอินโดนีเซียและเวียดนาม

สถิติเผยประเทศไทยติดโผเป็นอันดับที่ 9 ของโลกที่พร้อมใช้รถยนต์ไฟฟ้า แซงหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น เม็กซิโก,​ อินเดีย, บราซิล หรืออินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเกิดใหม่

ประเทศไทย กำลังก้าวสู่ยุคของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนที่กำลังเร่งพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ EV ไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จ , ศูนย์บริการ และทั่วโลกกำลังเข้ามาลงทุนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั้งการผลิต , การจำหน่าย และอื่นๆอีกมากมาย 

ไทยมาแรง! 'ติดอันดับ 9 'ประเทศที่พร้อมใช้รถ EV แซงอินโดนีเซียและเวียดนาม

อาร์เธอร์ ดี. ลิตเติล (Arthur D. Little-ADL) ได้เผยถึงสถิติภาพรวมของ 15 ประเทศที่มีความพร้อมด้านการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและพบว่าประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ 9 และอยู่ในช่วง กลุ่มประเทศตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเกิดใหม่ (Emerging EV Markets) ​ซึ่งได้คะแนนอยู่ที่ 40-60 คะแนน เทียบเท่ากับ สหรัฐอเมริกา , ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

อย่างไรก็ตามอันดับ 1 ยังคงเป็นนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ได้คะแนนถึง 115 คะแนน ซึ่งรองลงมายังคงเป็นกลุ่มประเทศใกล้ถึงเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก (Ambitious Followers EV) 80 คะแนนขึ้นไป คือ จีน , เยอรมนี ,สิงค์โปร์ และสหราชอาณาจักร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ยอดขายยานยนต์ EV ในไทยคาดว่าจะเพิ่มจาก 1,572 คัน ในปี 2563 เป็นราว 831,161 คันในปี 2573 ซึ่งสูงขึ้นถึง 529 เท่า 

ทั้งคาดว่าอัตราการใช้ยานยนต์ EV ภายในปี 2573 จะอยู่ที่ 61,000 คัน สำหรับรถยนต์ และรถกระบะ 763,000 คัน สำหรับมอเตอร์ไซค์ และ 7,000 คัน สำหรับรถบัส และรถบรรทุก และ ไทย จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับรถ 2 ล้อ แต่จะไม่บรรลุเป้าหมายสำหรับรถยนต์ รถกระบะ รถบัส และรถบรรทุก

 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันก็ได้ก้าวข้ามมาสู่ระยะการปรับตัวและได้อันดับ 9 ของการจัดอันดับ เนื่องจากมีการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐและเอกชนทำให้ไทยอาจยังมีโอกาสก้าวหน้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเราก็ยังคงต้องเร่งดึงเม็ดเงินลงทุนเพิ่มเติมจากต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายในการเป็น EV Hub ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

ที่มา : adlittle

related