svasdssvasds

อุตสาหกรรมรถยนต์ EV อาจทำคนไทยเสี่ยงตกงานกว่า 300,000 ราย หากไม่ปรับตัว

อุตสาหกรรมรถยนต์ EV อาจทำคนไทยเสี่ยงตกงานกว่า 300,000 ราย หากไม่ปรับตัว

อุตสาหกรรมรถยนต์ EV ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยอย่างเต็มที่ เพราะมีทั้งการเข้ามาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมนั้นมีคนทำงานอยู่กว่า 300,000 ราย ซึ่งคนไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันโลก

อุตสาหกรรมรถยนต์ EV มีบทบาทสำคัญในประเทศไทยอย่างมากในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการที่ต่างชาติแห่เข้ามาลงทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีในไทยต้องรองรับกับอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างการผลิตรถยนต์ , ชิ้นส่วน หรือแบตเตอรี่ EV และเมื่อมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้เท่าทันเทรนด์โลกที่กำลังมา

จากเทรนด์เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ทำให้ยุคสมัยเปลี่ยนไปจากการใช้รถสันดาปไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า 100% ซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้จะใช้ชิ้นส่วนน้อยลงจาก "30,000 ชิ้นต่อคัน เหลือเพียง 1,500-3,000 ชิ้นต่อคัน" ซึ่งจะมีผลกระทบกับจำนวนการใช้แรงงานในการผลิตอย่างแน่นอน 

อุตสาหกรรมรถยนต์ EV อาจทำคนไทยเสี่ยงตกงานกว่า 300,000 ราย หากไม่ปรับตัว

ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย ที่มีความเสี่ยงตกงานสูง เพราะในยุโรปก็เช่นกัน เนื่องจากมีการตั้งเป้า ยกเลิกขายรถใช้น้ำมันปี 2035 ส่งผลให้อาจมีการเลิกจ้างถึง 14.6 ล้านตำแหน่ง

ในสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน เมื่อแบรนด์ยักษ์ใหญ่เริ่มทำรถ EV ก็ได้ประกาศทยอยเลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น GM ที่ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานถึง 14,000 ตำแหน่ง เมื่อช่วงปลายปี 2018 รวมทั้ง Ford ที่ประกาศลดพนักงานทั่วโลกถึง 10% ในช่วงปี 2019

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย รัฐบาลได้วางเป้าหมายผลักดันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีก 30% หรือประมาณ 700,000 คัน ภายในปี พ.ศ. 2573 หากทำได้จริง ชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องผลิตมีน้อยลง รถยนต์ไฟฟ้าไม่มีความจำเป็นต้องมีเครื่องยนต์ , หม้อน้ำ หรือถังน้ำมัน ก็จะทำให้แรงงานบางส่วนไม่มีความจำเป็นต้องบริษัทอีกต่อไป

งานวิจัย ‘ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า ต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์’ โดย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ, ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ระบุว่าจากข้อมูลในปี พ.ศ.2562 พบว่าประเทศไทยมีผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้จำนวน 816 แห่ง

จากผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมดประมาณ 2,500 แห่ง บริษัทเหล่านี้จ้างแรงงานจำนวน 326,400 คน คิด 47% ของกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าอีกจำนวน 183 แห่ง ที่มีการจ้างงานจำนวนมาก

คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์แบบเก่าจะปรับตัวอย่างไรให้เท่าทันเทรนด์ EV?

บริษัทและรวมถึงภาครัฐจำเป็นต้องมีการอบรมฝึกสอน และสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้แรงงานไทยรู้จักรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น มอบโอกาสใหม่ๆในการเรียนรู้และพัฒนาให้แรงงานสามารถมีโอกาสทำงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าได้ และควรมีการรับรองว่าคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมแบบเก่าจะยังได้รับความคุ้มครองและมีงานทำ ซึ่งในปัจจุบันก็มีการฝึกอบรมมากมายให้สามารถเรียนรู้ด้านการซ่อมแซม หรือพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น 

ที่มา : library.fes.de , electrek , bloomberg

related