svasdssvasds

อย.สหรัฐฯ เตือน! Smart Watch-Smart Ring วัดน้ำตาลในเลือด ใช้ไม่ได้จริง

อย.สหรัฐฯ เตือน! Smart Watch-Smart Ring วัดน้ำตาลในเลือด ใช้ไม่ได้จริง

อย. ของสหรัฐฯ ประกาศเตือน อุปกรณ์อัจฉริยะ Smart Watch-Smart Ring ที่เคลมว่าวัดน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องเจาะเลือด ใช้ไม่ได้จริง อย่าหลงเชื่อ

SHORT CUT

  • อย.สหรัฐฯ เตือน อุปกรณ์อัจฉริยะ Smart Watch-Smart Ring ที่เคลมว่าวัดน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องเจาะเลือด ใช้ไม่ได้จริง
  • สาเหตุที่ อย.สหรัฐฯ เตือน เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะวัดผลคลาดเคลื่อน
  • การวัดผลน้ำตาลในเลือดคลาดเคลื่อน ส่งผลอันตรายสูงสุด คือ เสียชีวิต เพราะรับยาไม่ถูกขนาน

อย. ของสหรัฐฯ ประกาศเตือน อุปกรณ์อัจฉริยะ Smart Watch-Smart Ring ที่เคลมว่าวัดน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องเจาะเลือด ใช้ไม่ได้จริง อย่าหลงเชื่อ

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) หรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ ออกประกาศเตือนสำหรับผู้ใช้งาน อุปกรณ์อัจฉริยะ อย่าง Smart Watch และ Smart Ring ที่เคลมว่าสามารถวัดบริมาณน้ำตาลในเลือดได้โดยไม่ต้องเจาะเลือด ว่า อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด เพราะหน่วยงานไม่เคยอนุมัติอุปกรณ์เหล่านี้เลย

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการรักษาโรคเบาหวาน หรือยาอื่นๆ ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างรวดเร็ว เพราะหากใช้ Smart Watch และ Smart Ring ที่วัดผลไม่ถูกต้องจะส่งผลให้คนไข้อาจได้รับยามากหรือน้อยเกินไปจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้

คำแนะนำสำหรับผู้บริโภคและผู้ป่วยโรคเบาหวาน จาก อย.สหรัฐฯ

  • อย่าซื้อหรือใช้นาฬิกาอัจฉริยะหรือแหวนอัจฉริยะที่อ้างว่าสามารถวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้
  • โปรดทราบว่าความปลอดภัยและประสิทธิผลของอุปกรณ์เหล่านี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดย FDA และการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้การวัดระดับน้ำตาลในเลือดไม่ถูกต้อง
  • หากการรักษาพยาบาลของคุณขึ้นอยู่กับการวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่แม่นยำ ให้พูดคุยกับพยาบาลหรือหมอเจ้าของไข้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมสำหรับการรักษาของคุณ

เอกสารของ อย. สหรัฐฯ ระบุว่า ผู้ขายสมาร์ทวอทช์และแหวนอัจฉริยะเหล่านี้ อ้างว่าอุปกรณ์ของพวกเขาวัดระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องให้ผู้คนเจาะเลือด พวกเขาอ้างว่าใช้เทคนิคใหม่ ทำให้ นาฬิกาอัจฉริยะและแหวนอัจฉริยะ เหล่านี้ ไม่ต้องทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการเจาะเลือด ซึ่งไม่เป็นความจริงและมีโอกาสคลาดเคลือนสูง

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

related