svasdssvasds

BINGO4Brain นวัตกรรมพัฒนาสมอง Happiness Space จัดการความเครียด หลับลึก

BINGO4Brain นวัตกรรมพัฒนาสมอง Happiness Space จัดการความเครียด หลับลึก

BINGO4Brain เปิดศูนย์ Happiness Space พื้นที่สร้างสมดุลสุขภาวะ ด้วยเทคโนโลยี่ Bio-Photonic และ Resonance Frequency ระดับเดียวกับดีเอ็นเอ ให้คุณได้สดชื่น หายเครียด หลับสบาย อย่างง่ายดาย

BINGO4Brain นวัตกรรมแรกของโลกโดยคนไทย ที่เชื่อมโยงศาสตร์และศิลป์ในการประสานพลังทั้ง 7 ด้านเพื่อพัฒนาสมอง ร่างกายและจิตใจ ให้เข้าถึงศักยภาพสูงสุดอย่างเป็นสุข ก่อตั้งโดย สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น

BINGO4Brain นวัตกรรมพัฒนาสมอง Happiness Space จัดการความเครียด หลับลึก ซึ่งได้มองเห็นปัญหาหลักของสังคมไทยภายใต้ยุคการเร่งรีบพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เท่าทันการเปลี่ยนผ่าน ส่งผลกระทบต่อ "คนในวัยทำงาน" ต้องใช้ความคิดและเวลาทั้งชีวิตอยู่ในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

จนหลายคนเกิดความเครียดสะสม รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบหุ่นยนต์ (Autopilot) เช้าตื่นทำงานทานข้าว หยิบมือถือ ถือเป็นภัยเงียบที่เข้าไปทำลาย กลไกการทำงานของสมอง ทำให้ "สมองเสื่อม" และ "อัลไซเมอร์" 

และยังนำไปสู่โรคร้ายต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น (กลุ่มโรค NCDs หรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) เช่น โรคเบาหวาน,โรคความดันสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อม ฯลฯ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

คนไทยกว่า 15 ล้านคนมีแนวโน้มเป็น "โรคเครียด" และไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) มีผู้สูงอายูในไทยราว 7 ล้านคน สัดส่วนถึง 10% หรือ 7 แสนคนจะเป็นโรคสมองเสื่อม ส่งผลต่อกองกำลังทรัพยากรมนุษย์ของชาติต้องถดถอย และยังเป็นภาระต่อครอบครัวและประเทศชาติ

“คนส่วนใหญ่ 99% ใช้ชีวิตโดยให้ความสนใจแต่โลกภายนอก แต่น้อยคนจะเข้าใจภายในตัวตน และกลไกการทำงานของ“สมอง” ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของมนุษย์การใช้สมองโดยขาดความรู้เท่าทัน ทำให้เกิดปัญหาด้านการทำงาน ความสุข ความสัมพันธ์ จนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ

เพราะความเครียดทำให้หลั่งฮอร์โมนที่เปลี่ยน นิวโรเพปด์ (Neuro Peptide) เข้ากระตุ้นการผลิตเซลล์และยีนส์ ทำให้เป็นโปรตีนด้านลบ ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) ให้อ่อนแอ เกิดโรค”

BINGO4Brain นวัตกรรมพัฒนาสมอง Happiness Space จัดการความเครียด หลับลึก

โดยนวัตกรรมที่ BINGO4Brain ค้นพบการเพิ่มพลังสมองและอัพเกรดสมอง มีศาสตร์การกระตุ้นสร้างเซลล์ประสาทเชื่อมต่อกับสมอง(Neuro Genesis) 7 ด้าน ประกอบด้วย

1.ปัญญาความฉลาด (Intellectual Wisdom)

2.กิจกรรมกระตุ้นสมอง (Brain Activities)

3.ความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Social Interaction)

4.การจัดการความเครียดและทำสมาธิ (Stress Management & Meditation)

5.อาหารและคุณค่าโภชนาการ (Brain Nutrition)

6.การเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย (Physical Movement & Exercise)

7.การนอนหลับและพักจิต (Sleep & Mental Rest)  

BINGO4Brain มาพร้อมกับนวัตกรรมการดูแลสมอง และนำเข้าเครื่องมือ EEG สำหรับวัดคลื่นสมองแบบ Real -Time เพื่อวิเคราะห์สมองของมนุษย์ที่อธิบายได้ในหลักวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้ที่เข้ามาในศูนย์ได้เข้าใจจุดบกพร่องของตัวเอง และนำไปปรับปรุงเข้าทำกิจกรรมกับศูนย์ 

โดยระบบของคอร์สจะลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับผู้สนใจ และเข้ามาร่วมสัมมนา อัพเกรดสมอง เพิ่มพลังชีวิต ซึ่งมีทั้งการค้นพบศักยภาพสมองและเรียนรู้เทคนิคการจัดการความเครียด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สนุก และสร้างสุขให้ชีวิตได้ง่ายดาย

นวัตกรรม Bingo “Happiness Space” ทำงานด้วย Bio-Photonic และ Resonance Frequency ระดับเดียวกับดีเอ็นเอ ปรับสมองเข้าสู่สมาธิอย่างเป็นธรรมชาติ เปรียบเสมือน Energy Spa สนามพลังงานสปาธรรมชาติที่อ่อนโยน

เพื่อคืนสมดุลที่ขาดหายไปจากพฤติกรรมและการใช้ชีวิตที่ขาดสมดุล หรือมีความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ให้คุณสดชื่น เพิ่มพลัง มีสมาธิ มีความสุข นอนหลับสบาย คุณภาพชีวิตโดยรวมจึงดีขึ้นตามลำดับ

ที่มา : bangkokbiznews , bingo4brain

related