svasdssvasds

เด็กจีน โชว์เจ๋ง ใช้ AI ระบบดิจิทัล ปลูกผักกาดพันธุ์ใหม่ ชื่อ 'กรุบกรอบ'

เด็กจีน โชว์เจ๋ง ใช้ AI ระบบดิจิทัล ปลูกผักกาดพันธุ์ใหม่ ชื่อ 'กรุบกรอบ'

เด็กจีน โชว์ความเจ๋งของ AI และระบบดิจิทัลสุดล้ำ ในการเพาะปลูกและคิดค้นสายพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งเด็กคนนี้ได้ทำการปลูกผักกาดพันธุ์ใหม่ชื่อว่า 'กรุบกรอบ' ซึ่งใช้เวลาเพียง 90 วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้

เด็กจีน ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะ และได้รับโจทย์ว่าให้ใช้ระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสายพันธุ์ใหม่ให้กับผักกาด

สยงหยวนคอ ผู้แข่งขันจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เจียวทง ได้ปลูกผักกาดสายพันธุ์ใหม่ในตู้คอนเทนเนอร์ แบ่งการปลูกเป็น 9 ส่วน และสามารถปรับเปลี่ยนแสงภายในเพื่อการเพาะปลูกได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหลักการนี้จะทำให้เพิ่มผลผลิตได้ถึงประมาณร้อยละ 20 เลยทีเดียว 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ปัจจุบันการทำเกษตรกรรมได้มีเทคโนโลยีเจ๋งๆเข้ามาช่วยพัฒนาชีวิตเกษตรกรให้ดีและง่ายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ระบบ AI สามารถคำนวณทั้งอากาศ , ดิน , น้ำ องค์ประกอบต่างๆได้แม่นยำกว่ามนุษย์ หรือไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์ไร้คนขับ ที่จะทำให้การเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้น แถมยังไม่ต้องใช้แรงงานคน

อนาคตเราจะได้เห็นฟาร์มอัจฉริยะที่ไม่จำเป็นต้องใช้เกษตรกร และฟาร์มสามารถเพาะปลูกได้ด้วยตนเอง ซึ่งเทคโนโลยีจะสามารถช่วยให้เรามีพืชผลผลิตเพียงพอแต่ความต้องการได้ดีกว่าในปัจจุบัน

ที่มา : xinhuathai

related