svasdssvasds

เทคโนโลยีกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลก ChatGPT ตัวแปรสำคัญ

เทคโนโลยีกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลก ChatGPT ตัวแปรสำคัญ

การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน ด้วยกรอบระยะเวลาของยุคสมัยจากที่เคยใช้เวลานับสิบปีต่อการเปลี่ยนหนึ่งครั้ง กลายเป็นระยะเวลาหลักเดือน ChatGPT กลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้

ด้วยการเปลี่ยนที่รวดเร็วนี้ สิ่งสำคัญคือมนุษย์ต้องรู้ให้เท่าทันและก้าวให้นำยุคสมัย เพราะเราจะได้ไม่ตกงานจากการแทนที่ของ AI หรือการไม่โดนหลอกลวงด้วยภัยไซเบอร์รูปแบบต่างๆ

SpringNews digital life forum 2023 จัดโดย สปริงนิวส์ ได้สรุปเทรนด์จากเหล่าผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำระดับประเทศ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลกเทคโนโลยีและ ChatGPT เป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตและการทำงานไปแบบ 360 องศา

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ดิจิทัลชอบเปลี่ยนให้คนที่ไม่ทำอะไรเลยอยู่ไม่ได้!ฉะนั้นดิจิทัลจะทำให้ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจมีอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีนำทั้งทางเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และ การแข่งขัน ถ้าละเลยเรื่องดิจิทัล เราอาจจะมีอายุสั้นในวงจรธุรกิจ

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มองว่า ผลของการมีนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล ทำให้ไทยมี 78 ล้านเลขหมาย นั่นหมายถึง กว่าครึ่งของประชากรไทย ปรับตัวใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองชีวิตให้สะดวกสบายมากขึ้น จากการใช้งานของแอปพลิเคชั่นทางการเงิน โดยเฉลี่ยแล้ว 48 ล้านธุรกรรมต่อวัน นั่นแปลว่า เมื่อมีระบบพร้อมเพย์ ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.ศวิต  กาสุริยะ  รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) กล่าวว่า ย้อนไป 3 ปีที่แล้ว เราใช้ Google หาข้อมูล แล้วเราก็ใช้การสรุปเองทำให้เรายังรู้สึกว่าได้ทำอะไรบ้าง แต่ตอนนี้มี ChatGPT แล้ว ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือวงการการศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆ หัดคิด หัดเรียนรู้ มากกว่าการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ต้องพัฒนาและเปิดกว้างด้านความรู้ความคิดเห็นมากกว่าเอาแต่ถามเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพราะถ้าเราเอาแต่พึีงพาเทคโนโลยีใช้ ChatGPT เราก็จะเสียโอกาสการเรียนรู้

ดร.ศวิต  กาสุริยะ  รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.)

อราคิน รักษ์จิตตาโกค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า นวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตได้จริง ! ในอนาคตอันใกล้
อีกเพียง 5 -10 ปี ชีวิตของคนเราจะไม่เหมือนเดิม เพราะ AI จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจเอาชนะคู่แข่งได้ 400 % ผนวกกับ 5G เรายิ่งมีโอกาสในการใช้และประมวลข้อมูลอันมหาศาลมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อโลก ชีวิตและธุรกิจได้

อราคิน รักษ์จิตตาโกค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส

ดร.ปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า การลงมือทำข้อมูลจะมองแต่เรื่อง Data Privacy อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องทำเรื่องของ Security ด้วย สองเรื่องนี้เหมือนกับความจำเป็นต้องมาพร้อมกัน โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย ที่เป็นเสาเข็มสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรก็ตาม ส่วนเรื่องของการป้องกันภัยคุกคามนั้น ธุรกิจต้องมองในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยเพราะนั่นต้องอยู่ On Top ของความปลอดภัยอีกทีหนึ่ง ขณะที่ยุโรปเอง ก็เริ่มให้ความสำคัญ กับเรื่อง ความเชื่อมั่น หรือ Trust มากกว่าแล้ว

ดร.ปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

 

related