svasdssvasds

NIA มอง เกษตรกรไทย แข่งระดับโลกได้ แต่ต้องเอานวัตกรรมมาใช้ให้ได้มาตรฐาน

NIA มอง เกษตรกรไทย แข่งระดับโลกได้ แต่ต้องเอานวัตกรรมมาใช้ให้ได้มาตรฐาน

ผอ.NIA มอง เกษตรกรไทย แข่งระดับโลกได้ แต่ต้องเอานวัตกรรมมาใช้ให้ได้มาตรฐาน พร้อมเชื่อว่าถ้าเราเอานวัตกกรมเข้าไปใส่ในการบริหารจัดการเมืองก็จะสร้างเมืองอัจฉริยะได้

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ระบุใน Smart Life: ยกระดับชีวิตคนไทยในเมืองต้นแบบ Smart City งาน PostToday Thailand Smart City 2024 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ว่า หลังจากนี้อีกหนึ่งนวัตกรรมที่สำนักงานจะให้ความสำคัญคือเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและยั่งยืน ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานจัดให้ความสำคัญกับ 5 ภาคส่วนหลักคือ การเกษตร , สุขภาพ , พลังงาน , ท่องเที่ยวและ ซอร์ฟพาวเวอร์

ดร.กริชผกา หนึ่งในเทรนด์ที่วันนี้ทั่วโลกก้าวไป คือ การหยุดปล่อยก๊าซคาร์บอน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ซึ่งเมื่อพูดถึงเมืองอัจฉริยะที่จะทำให้สามารถรักษ์โลกได้มากยิ่งขึ้น ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ "นวัตกรรม" ซึ่งการจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ สำหรับเหมืองขนาดใหญ่ เช่น การคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการของเสีย อย่าง อาหารอย่างครบวงจร รวมถึงสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วยนวัตกรรม

"นวัตกรรมในที่นี้ไม่ได้ถูกจำกัดแค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า เช่น การนำผักตบชวาและมันสำปะหลังมาทำเป็น ทรายแมว นอกจากจะปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงแล้วยังสามารถที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติด้วย ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในนวัตกรรมที่จะช่วยทำให้เมืองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น"

ขณะเดียวกันการทำให้ขนส่งสาธารณะอัจฉริยะมากขึ้น เพียงแค่การใช้การเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการและคนขับ แล้วนำมาทำเป็นแพลตฟอร์มให้บริการทั้งเรื่องของการเดินทางและการท่องเที่ยวให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมืองอัจฉริยะขึ้น และหากประกอบกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาให้บริการก็ยิ่งทำให้นวัตกรรมเข้ามาทำให้เมืองอัจฉริยะกลายเป็นเหมืองสีเขียวด้วย

"ขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐ หากจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงทุนได้ง่าย รวมถึงลดเงินใต้โต๊ะให้ไม่เกิดขึ้น เราจำเป็นต้องอาศัยการออกแบบนโยบายแบบครบวงจนทั้งกระบวนการและใช้การกำหนดเวลาให้ชัดเจนในการปรับ"

ดร.กริชผกา มองว่า ถ้าหากเราจะแข่งในระดับโลก สิ่งที่เราจะสามารถสู้ได้คือเรื่องเกษตรและอาหาร เพราะประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ถ้าเราเอานวัตกรรมเข้าไปใส่เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพก็เชื่อว่าไทยจะแข่งกับเขาได้

 

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

related