svasdssvasds

Zipmex ดำเนินคดี Celsius หลังประกาศล้มละลาย และฟ้อง Babel หลังเจรจาล้มเหลว

Zipmex ดำเนินคดี Celsius หลังประกาศล้มละลาย และฟ้อง Babel หลังเจรจาล้มเหลว

Zipmex Thailand ร่วมกับ Zipmex Global ดำเนินคดี Celsius หลังจากที่ประกาศล้มละลาย รวมถึงฟ้อง Babel Finance หลังการเจรจาแผนการจ่ายคืน (Repayment Plan) ล้มเหลว

ดร.แบงค์ เอกลาภ ยิ้มวิไล ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex Thailand แถลงการณ์อัปเดตสถานการณ์ ประเด็นการจัดการ Babel Finance และ Celsius ว่า Zipmex ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Babel Finance และ Celsius อย่างใกล้ชิด และประเมินความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลาประมาณ 18.00 น. มีประกาศจาก Babel ว่า ได้ระงับการถอน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทาง Zipmex Global ได้มีการติดต่อหารือกับสำนักกฎหมายที่สิงคโปร์ และทาง Babel โดยได้มีการเจรจาเรียกร้องสินทรัพย์คืนให้เร็วที่สุด จน Babel มีการทำแผนการจ่ายคืน (Repayment Plan)

วันที่ 20 ก.ค. (วันพุธ) ผลของการเจรจากับ Babel ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจและเป็นไปในเชิงลบ Zipmex จึงตัดสินใจแจ้ง สำนักงาน ก.ล.ต. และลูกค้าโดยด่วน จนนำไปสู่การ Live ณ วันที่ 20 ก.ค.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

อย่างไรก็ตามใน Live ดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนหลายประเด็น รวมถึงประเด็นการดำเนินการฟ้องร้องระหว่าง Zipmex Thailand และ Zipmex Global ซึ่งประเด็นที่ถูกต้องคือ "Zipmex Thailand ได้ร่วมกับ Zipmex Global" เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับ Babel Finance

ปัจจุบันทาง Zipmex Thailand ได้เริ่มกระบวนการฟ้องร้องทาง Babel แล้ว และจะติดตามสถานะของการฟ้องร้องอย่างใกล้ชิด รวมถึงการหารือกับสำนักงานกฎหมายเพื่อหาทางให้นักลงทุนทุกท่าน มาร่วมดำเนินการ class action lawsuit

Zipmex ทราบถึงการประกาศล้มละลายของ Celsius และได้ดำเนินการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการรองรับการสูญเสียสินทรัพย์ดังกล่าว ในท้ายที่สุด Zipmex ได้มีการพิจารณาแล้วว่า งบดุลของทางบริษัทในขณะนั้นสามารถรองรับการสูญเสียนี้ได้ ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านดอลลาร์ (183 ล้านบาท) แต่อย่างไรก็ตาม Zipmex Thailand ก็ยังจะดำเนินคดีความทางกฎหมายต่อ Celsius ต่อไป

สำหรับประเด็นการชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นั้น Zipmex ได้ประสานงานร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด และไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางกฎหมายใด ๆ

โดย Zipmex Thailand ได้รับหนังสือจาก ก.ล.ต. ซึ่งประสงค์ให้เราชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยวันนี้เราได้ดำเนินการตอบข้อชี้แจงให้กับ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย และบริษัทฯ จะทำงานกับ ก.ล.ต. อย่างใกล้ชิดต่อไป

ส่วนประเด็นการเปิดให้บริการ ในวันที่ 21 ก.ค. 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดระบบ Exchange เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้งาน Trade Wallet และซื้อขายเหรียญเพื่อการลงทุน รวมถึงการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องลูกค้า และป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีราคาผิดพลาดเป็นอย่างมาก หรือ การซื้อสินทรัพย์ที่ราคาไม่ถูกต้องตามราคาตลาดโลก และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดข้องของระบบ เราจึงต้องใช้เวลาในการนำเหรียญทุกเหรียญกลับเข้าสู่ระบบ ซึ่งขณะนี้เราได้อนุญาตให้มีการเทรดเหรียญ จำนวน 28 เหรียญแล้ว

ในส่วนของนักลงทุนที่มีสินทรัพย์อยู่กับผลิตภัณฑ์ ZipUp+ นั้น บริษัทฯ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อรักษาสินทรัพย์ของทุกท่านอย่างดีที่สุด และบริษัทฯ จะดำเนินการกับสินทรัพย์ของท่านด้วยความโปร่งใส

ส่วนประเด็นการนำสินทรัพย์กลับคืนให้แก่ลูกค้า Zipmex Thailand อยู่ระหว่างการติดต่อกับนักลงทุนหลายท่านที่สนใจเข้าลงทุนในบริษัท และขอแจ้งให้ทราบว่า มีนักลงทุนหลายท่านแสดงความสนใจในการลงทุนกับบริษัทฯ เป็นอย่างมาก และตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเจรจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาคืนให้กับลูกค้าทุกคน ซึ่งในปัจจุบันนี้ เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการร่างเอกสารการลงทุนดังกล่าว

related