Spring News

ผู้ปกครองแย่พิษโควิดทำเดือดร้อน ต้องเร่งหาแหล่งเงินจ่ายค่าเทอม

29 มิ.ย. 2563 เวลา 8:01 น.

เปิดเทอมใหญ่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังหนัก ผู้ปกครองยังอ่วมจากสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ แต่ต้องเร่งหาเงินจ่ายค่าเทอมบุตร-หลาน

ผลการสำรวจล่าสุดจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่สำรวจความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 10 พ.ค. 2563 พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มองว่า ตนเอง ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 แต่มีมิติที่ต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่รายได้ลดลงเนื่องจากถูกลดเวลาการทำงานหรือถูกปรับลดเงินค่าจ้าง ขณะที่ผู้ตอบที่เป็นเจ้าของธุรกิจยอมรับว่า ยอดขายลดลง รวมทั้งบางคนไม่มีงานทำเนื่องจากธุรกิจปิดตัวลง ที่สำคัญคือยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดูแลสุขภาพและป้องกัน โควิด-19 เพิ่มขึ้นมาด้วย

ผู้ตอบแบบสอบถาม 88.9% ยอมรับว่า มีความกังวลต่อสภาพคล่องทางการเงินที่จะนำมาใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 นี้ จึงต้องปรับตัวด้วยการใช้แหล่งเงินจากหลายๆ ที่ นอกจากการใช้เงินออม เช่น สินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างบัตรเครดิตหรือสินเชื่อเงินสด โรงรับจำนำ ยืมญาติพี่น้องหรือเพื่อน

 

“รวมถึงบางคนได้ขอผ่อนผันการชำระค่าเรียนหรือผ่อนชำระค่าเทอมกับทางโรงเรียน ซึ่งมีสถานศึกษาบางแห่งอนุญาตให้ทำได้”

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังประเมินว่า มูลค่าการใช้จ่ายในด้านการศึกษาในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 28,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายมาจาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นผลจากจำนวนนักเรียนใหม่ที่เข้าสู่ระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่เป็นอัตราการเพิ่มที่ชะลอตัวจากปีก่อน เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรือน ทำให้โรงเรียนเอกชนหลายแห่งไม่ได้ปรับขึ้นค่าเรียน และบางแห่งได้ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในบางกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจ ที่คงจะต้องเตรียมแผนการตลาดรองรับกับรายได้ที่จะลดลง โดยกลุ่มที่ปรับลดค่าใช้จ่าย ได้แก่

  1. กลุ่มสินค้าเพื่อการศึกษา เช่น ชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียน ซึ่งผู้ปกครองจะลดจำนวนที่จะซื้อหรือซื้อเท่าที่จำเป็น และ
  2. กลุ่มค่าใช้จ่ายการเรียนกวดวิชา/เสริมทักษะ เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ปกครองที่ไม่มีปัญหาเรื่องรายได้แต่ชะลอการส่งบุตรหลานไปเรียนกวดวิชาหรือเสริมทักษะ เพราะยังกังวลต่อสถานการณ์ โควิด-19 ส่วนผู้ปกครองที่มีปัญหาเรื่องรายได้จะปรับลดค่าใช้จ่ายใสส่วนการเรียนเสริมทักษะ ขณะที่ในส่วนของกวดวิชาจะเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่สำคัญ เป็นต้น

 

ผู้ปกครองแย่พิษโควิดทำเดือดร้อน ต้องเร่งหาแหล่งเงินจ่ายค่าเทอม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด