Spring News

"หมอเจี๊ยบ" หนุน "แถลงการณ์กลุ่มแพทย์" แนะใช้สันติวิธี

18 ต.ค. 2563 เวลา 3:13 น.

"หมอเจี๊ยบ" ร่วมสนับสนุนแถลงการณ์ 5 ข้อ จากบุคลากรทางการแพทย์ เปลี่ยนการใช้ความรุนแรง ให้เป็นการรับฟังอย่างสันติวิธี

จากกรณีที่ กลุ่มแพทย์จากโรงพยาบาลหลายจังหวัด จำนวน 386 คน ร่วมกันลงชื่อออกแถลงการณ์ กรณีสลายการชุมนุม ของม็อบคณะราษฎร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่แยกปทุมวัน โดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับบัญชายึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชน จำนวน 5 ข้อ

386 หมอแถลงการณ์ชี้ เจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงสลายม็อบ 16 ต.ค.

 

ล่าสุด พญ.ลลนา ก้องธรนินทร์ หรือ หมอเจี๊ยบ ได้โพสต์ภาพข้อความลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุข้อความว่า "มีภาพรถพยาบาลที่ไม่สามารถผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เพื่อทำการรับส่งผู้ป่วย เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งที่มีหน้าที่ต้องรักษาผู้ป่วย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ รวมถึงทัศนคติทางการเมือง ขอร่วมสนับสนุนแถลงการณ์ 5 ข้อดังกล่าว จากคณะบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่ง ที่ได้ร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบให้เป็นการรับฟังอย่างสันติวิธี"

 

โดย 5 ข้อดังกล่าวนั้น ได้แก่ 1. โรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยและเป็นกลางทางการเมือง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งพึงได้รับของพลเมือง บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเสมอภาค

2. การดูแลการชุมนุมต้องปฏิบัติตามหลักสากล มาตรการที่ใช้ควบคุมฝูงชนจะต้องสอดคล้่องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความจำเป็น หลักความสมเหตุสมผล หลักความได้สัดส่วนต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น

3. การใช้รถยิงน้ำยังผสมสารเคมียิงไปยังผู้ชุมนุมเป็นมาตรการที่มีความรุนแรงโดยสภาพ เจ้าหน้าที่ไม่อาจแยกแยะเป้าหมายเพื่อบังคับมาตรการนี้อย่างเป็นธรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่ควรใช้รถยิงน้ำกับการชุมนุมที่สงบ แรงดันที่เกิดจากน้ำมีระดับสูง สามารถทำให้เกิดอันตรายแก่กายทั้งร่างกายและทางจิตใจ

4. งดใช้สารเคมีที่มีพิษต่อระบบผิวหนังและเยื่อบุ หรือต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น แก๊สน้ำตา ต่อผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ

5. เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้เห็นต่างในสังคม เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีภาพรถพยาบาลที่ไม่สามารถผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เพื่อทำการรับส่งผู้ป่วย เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งที่มีหน้าที่ต้องรักษาผู้ป่วย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ รวมถึงทัศนคติทางการเมือง ขอร่วมสนับสนุนแถลงการณ์ 5 ข้อดังกล่าว จากคณะบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่ง ที่ได้ร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบให้เป็นการรับฟังอย่างสันติวิธี

A post shared by Lalana Kongtoranin (@jeab_lalana) on

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด