มาตรการภาษีสหรัฐฯเสี่ยงกระทบเศรษฐกิจและการเมืองจีน

จีนประกาศเตรียมขึ้นภาษีนำเข้า สินค้าจากสหรัฐฯ ทั้งหมด 106 รายการ เพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐฯประกาศอาจขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีน 1300 รายการ ในระหว่างที่ทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐฯหวังจีนจะเปลี่ยนวิธีการทำการค้า และจีนตอบโต้ว่าการเจรจานั้นปรบมือข้างเดียวไม่ดัง เรามาดูว่าการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนคราวนี้จะกระทบกับจีนอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน