อนามัยโลก ชี้ เด็กกว่า 800 ล้านคนทั่วโลกไม่สามารถล้างมือที่โรงเรียนได้

13 ส.ค. 2563 เวลา 10:19 น.

เด็กมากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลกไม่สามารถล้างมือที่โรงเรียนได้ตามรายงานร่วมฉบับใหม่ขององค์การอนามัยโลกและกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ

โควิด-19 ในยุคที่ต้องเรียนระหว่างการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 แม้ว่าทางองค์กรด้านสุขอนามัยจะเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการล้างมือเป็นประจำเพื่อลดการแพร่เชื้อและแนะนำให้โรงเรียนบังคับใช้การล้างมืออย่างสม่ำเสมอรวมถึงมาตรการอื่นๆ ก็ไม่อาจทำได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีรายงานระบุว่า กว่า 60 ประเทศทั่วโลก กำลังเผชิญวิกฤตจากการที่โรงเรียนขาดสุขอนามัย

ในรายงาน ระบุว่า "โรงเรียนกว่า 60 ประเทศทั่วโลก กำลังเผชิญความเสี่ยงในด้านสุขภาพและหลักสุขอนามัย ทำให้มีเด็กกว่า 818 ล้านคนทั่วโลก ที่ไม่สามารถเข้าถึงการล้างมือขั้นพื้นฐานจากที่โรงเรียนได้ โดยโรงเรียนกว่าครึ่งขาดน้ำสะอาด และ 3 ใน 4 ของโรงเรียนทั้งหมดยังขาดบริการการล้างมือขั้นพื้นฐาน เด็ก 355 ล้านคนจาก 818 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตก มีน้ำ แต่ขาดสบู่ในการล้างมือขั้นพื้นฐาน ส่วนที่เหลืออีก 462 ล้านคนทั่วโลกขาดทั้งน้ำทั้งสบู่ นอกจากนี้ยังมีเด็กกว่าครึ่งหนึ่งที่ไม่สามารถล้างมือได้ โดยอาศัยอยู่ในแถบตอนใต้ของซาฮารา ทวีปแอฟริกา"

รายงานระบุว่าโรงเรียนเกือบ 70% มีบริการน้ำดื่มขั้นพื้นฐาน แต่ยังเหลือเด็ก 584 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนได้ หลายคนอาศัยอยู่ในตอนใต้ของซาฮาราและโดยเฉพาะ 3 ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย , ไนจีเรีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

เด็กเกือบ 700 ล้านคนขาดการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนและ 20% หรือกว่า 350 ล้านโรงเรียนไม่มีบริการด้านสุขาภิบาลเลย

ดร.เทดรอส อัดธานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า “การเข้าถึงบริการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่รวมถึงเครื่องมือ ต้องเป็นจุดเน้นหลักของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการเปิดและดำเนินการโรงเรียนอย่างปลอดภัยในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง”

องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มระดับโลกอย่าง “Hand Hygiene for All” ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสุขอนามัยของมือเพื่อตอบสนองต่อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด