ข้อมูลความรุนแรงของโรคโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุข

06 เม.ย. 2563 เวลา 14:34 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

6 เม.ย. 63 กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย โโยในวันนี้ไทยมีผู้ผู้ป่วยรายใหม่ 51 ราย ป่วยสะสม 2,220 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 26 ราย ขณะที่ผู้เข้ารับการรักษาจนหายและกลับบ้านได้แล้ว 793 ราย

และได้นำเสนอข้อมูลความรุนแรงของโรค โดยระบุว่า 80% มีอาการค่อนข้างน้อย 30% ไม่มีอาการใดๆ 13.8 % มีอาการรุนแรง 6.1 % ภาวะวิกฤต และ 1.4 % เสียชีวิต ตามลำดับ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th