สรุปยอดผู้ป่วยโควิด กลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก เมียนมา พ.ย.63 ยืนยัน 17 ราย

04 ธ.ค. 2563 เวลา 6:24 น.

สรุปยอดผู้ป่วยโควิด-19 กลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ยืนยัน 17 ราย (ติดเชื้อในประเทศ 2 ราย)


สรุปยอดผู้ป่วยโควิด-19 กลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ยืนยัน 17 ราย (ติดเชื้อในประเทศ 2 ราย)

สิงห์บุรีไม่รอด พบหญิงติดโควิดอีก 1 ราย อยู่ระหว่างสอบสวน อาจเป็นการติดเชื้อในประเทศ

 

จ.เชียงใหม่
หญิงอายุ 29 ปี (พบเชื้อ 26 พ.ย.)
หญิงอายุ 23 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
หญิงอายุ 25 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
.
จ.เชียงราย
หญิงอายุ 26 ปี (พบเชื้อ 29 พ.ย.)
หญิงอายุ 23 ปี (พบเชื้อ 29 พ.ย.)
หญิงอายุ 25 ปี (พบเชื้อ 29 พ.ย.)
ชายอายุ 28 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
** ขอกลับถูกกฎหมาย**
หญิงอายุ 25 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
หญิงอายุ 24 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
หญิงอายุ 23 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
หญิง 2 รายวันนี้ (แถลง 4 ธ.ค.)
.
จ.พะเยา
หญิงอายุ 28 ปี (พบเชื้อ 1 ธ.ค.)
.
จ.พิจิตร
หญิงอายุ 25 ปี (พบเชื้อ 1 ธ.ค.)
.
จ.กรุงเทพฯ
หญิงอายุ 21 ปี (พบเชื้อ 29 พ.ย.)
.
จ.ราชบุรี
หญิงอายุ 36 ปี  (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
.
จ.สิงห์บุรี
หญิงอายุ 51 ปี (พบเชื้อ 3 ธ.ค.)

สรุปยอดผู้ป่วยโควิด-19 กลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ยืนยัน 17 ราย (ติดเชื้อในประเทศ 2 ราย)